Банер

5.03050401 Економіка підприємства

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців


Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно - управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Він може працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах, що їх заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових переліків галузевих та інших номенклатурних посад.

Опитування

Яка спеціальність краща?