Банер

Спеціальності

5.03050401 Економіка підприємства

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців


Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно - управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Він може працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах, що їх заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових переліків галузевих та інших номенклатурних посад.

5.03050901 Бухгалтерський облік

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.


Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Бухгалтер” готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера - ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки.


Молодший спеціаліст комп'ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп'ютерних систем, обслуговування, створення та впровадження програмного забезпечення і користувацьких програм. По завершенню терміну навчання молодший спеціаліст може братиучасть у вирішенні професійних завдань: - налагодження та регулювання обчислювальної техніки та периферійних пристроїв - регулювальник обчислювальної техніки; - експлуатація комп'ютерних систем та мереж - технік обчислювального центру; - обслуговування та створення системного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж - технік з системного програмного забезпечення.

5.05050202 Обслуговування верстатів з ПУ та РТК

Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки


Технік-механік даної спеціальності готується для виробничої діяльності в механічних цехах, технологічних і конструкторських відділах та бюро машинобудівних заводів, проектних та науково-дослідних організаціях на посадах: механік цеху, технолог, конструктор, контролер відділу технічного контролю, майстер виробничих дільниць, програміст з складання програм обробки деталей на верстатах з ПК. Крім того, після проходження практики в механічних майстернях технікуму, присвоюється робочий розряд оператора з обслуговуваня верстатів з ПК.

5.05050301 Інструментальне виробництво

Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки


Технік-технолог інструментального виробництва готується для виробничо-технологічної діяльності машинобудівного комплексу в інструментальних, механічних цехах, технологічних і конструкторських бюро відділу технолога або інструментального відділу підприємства, в проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю на посадах: технолога, конструктора, техніка з інструменту, майстра виробничої дільниці, контрольного майстра. Крім того, студенти отримують додатково робочі професії: токар, свердлувальник та фрезерувальник 2-3 розрядів.

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки.


Молодший спеціаліст - технік-технолог готується для виробничо-технологічної діяльності на виробництвах машинобудівного комплексу. Він може займати посади техніка-технолога, майстра дільниці, оператора на верстатах з числовим програмним управлінням, менеджера середньої ланки, виконувати завдання з проектування або з виробничого маркетингу. Молодший спеціаліст володіє новітніми технологіями комплексної технічної підготовки виробництва за допомогою комп'ютерної техніки, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших виробництвах. Крім того, студенти отримують робочу професію “токар”.

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки


Оволодіваючи цією спеціальністю, студенти отримують знання зі спеціальних дисциплін: “Автомобілі”, “Технічна експлуатація автомобілів”, ”Технологія ремонту автомобілів”, Автомобільні двигуни”, “Електрообладнання автомобілів”, “Діагностика технічного стану автомобілів”. Після закінчення коледжу можуть працювати майстрами з ремонту та експлуатації автомобілів на станціях технічного обслуговування і ремонтних майстернях, а також на машинобудівних підприємствах в автотранспортних цехах. В коледжі студенти отримують право на водіння автомобілів категорії “В”, ”С” або отримують робочу професію “слюсар з ремонту автомобілів”.

Опитування

Яка спеціальність краща?