Банер

5.03050901 Бухгалтерський облік

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.


Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Бухгалтер” готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера - ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

Опитування

Яка спеціальність краща?